Κεραμική
στο εργαστήριο του γλύπτη.
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
στο εργαστήριο του γλύπτη.
στο εργαστήριο του γλύπτη.
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
στο εργαστήριο του γλύπτη.
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
στο εργαστήριο του γλύπτη.
στο εργαστήριο του γλύπτη.
στο εργαστήριο του γλύπτη.
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή
στο εργαστήριο του γλύπτη.
Aνήκει σε Ιδιωτική Συλλογή