Σχέδια
title: Full Moon. Circling the Dragon (2015) technique: charcoal size: 30X2
title: After the Battle (2015) technique: charcoal size: 30X20cm
title: The Dying Martyr (2015) technique: charcoal size: 30X22cm
title: Pandora’s box (2013) technique: pencil size: 42X28cm
title: Claudia (1984) technique: charcoal size: 50X35cm
title: War (2013) technique: charcoal size: 110X70cm