Μάρμαρο
«Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015
1 year, 11 months ago Posted in: Μάρμαρο Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015

title:»Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015
size: 110X45X33cm
material: natural Australian rock.
skulptor Takis Kozokos.
Australia NSW

Comments are closed.