Μάρμαρο
«Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015
2 years, 4 months ago Posted in: Μάρμαρο Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015

title:»Kogarah Bubuk Owl Dreaming» 2015
size: 110X45X33cm
material: natural Australian rock.
skulptor Takis Kozokos.
Australia NSW

Comments are closed.