Ζωγραφική
…nights and mornings! 2015
2 years, 3 months ago Posted in: Ζωγραφική Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο …nights and mornings! 2015
...nights and mornings! 2015

…nights and mornings – November 2015 color – Takis Kozokos – Sydney.
1.50X 1,10 m

Comments are closed.