Malerei
…dreams No 7637 – November 2015 B/W – Takis Kozokos – Sydne
…nights and mornings – November 2015 color – Takis Kozokos –
sunny day – June 2014 sketches with my ipad – Takis Kozokos – mid